Van Loosen Vertalingen
Nieuwe Haven 71f
3116 AA Schiedam

Telefoon: 06-48 27 43 59
E-mail

KvK: 58445498
Rbtv: 4871

aangesloten bij:
Vereniging SIGV
NGTV


Vraag en antwoord

Ik ben uitsluitend vertaler. In de vertaalwereld wordt onderscheid gemaakt tussen vertalers en tolken. Voor buitenstaanders scheppen deze twee termen nogal eens verwarring. Toch gaat het hier om twee heel verschillende disciplines die ieder heel andere vaardigheden vragen.

Vertalers houden zich bezig met het schriftelijk omzetten van teksten van de ene naar de andere taal. Tolken doen dit juist mondeling, bijvoorbeeld tijdens gesprekken. Omdat tolken hun werk mondeling doen, moeten zij razendsnel equivalensten in de andere taal kunnen vinden. Hiervoor moet de tolk flexibel zijn en goed kunnen improviseren. Vertalers hebben meer tijd om na te denken en daardoor zullen zij niet tevreden zijn tot zij uit verschillende equivalenten de beste hebben gekozen. Hun eindproduct staat zwart op wit, dus is er geen ruimte voor fouten: precisie staat voorop.
Soms wordt er gevraagd om een beëdigde vertaling. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor documenten die nodig zijn voor een rechtszaak of officiële Nederlandse documenten die in het buitenland moeten worden gebruikt. Denk hierbij aan documenten als geboorte-, huwelijks-, of overlijdensaktes, diploma’s, of identificatiedocumenten.

Een beëdigde vertaling kan alleen worden gemaakt door een vertaler die ook daadwerkelijk bij de Rechtbank is beëdigd en heeft voldaan aan de kwaliteitseisen die er aan deze beëdiging zijn gesteld. Zo’n beëdigde vertaler is opgenomen in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv).

Let op: voor documenten die bestemd zijn voor het buitenland is er vaak naast de beëdigde vertaling ook een apostille of legalisatie nodig. Klik hieronder voor verdere toelichting.
Vertalers en tolken die bij een Nederlandse rechtbank zijn beëdigd staan in het Nederlandse register. Hierdoor is het stempel van een Nederlandse vertaler zonder verdere waarmerking vaak alleen geldig in Nederland. Omgekeerd geldt dit overigens ook voor buitenlandse documenten bestemd voor Nederland: een document dat rechtsgeldig is in het buitenland is dat niet automatisch in Nederland. Om de beëdiging van de vertaler ook rechtsgeldig te laten zijn in het buitenland, is vaak een apostille of legalisatie vereist.

Heeft het land van bestemming van uw document het apostilleverdrag ondertekend? Dan heeft u geluk: u heeft genoeg aan een apostille. Dit houdt in dat het document met een stempel van de rechtbank rechtsgeldig gemaakt wordt voor het land van bestemming.

Heeft het land van bestemming het apostilleverdrag niet ondertekend? Dan moet het document het langere traject van legalisatie doorlopen. Het stempel van de rechtbank moet dan namelijk nog worden goedgekeurd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade of het consulaat van het land waarvoor de vertaling is bestemd.

Op de website van de overheid kunt u zien welke landen het verdrag hebben ondertekend.

Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid of van de Rechtbank Rotterdam.
Het beroep van vertaler is in Nederland een vrij beroep. Dat betekent dat iedereen zich vertaler mag noemen, zonder daar werkelijk voor gekwalificeerd te zijn. Dit betekent helaas dat veel ‘vertalers’ zich op de markt aanbieden voor lage tarieven, maar met een daarbij behorende lage kwaliteit. Om er toch zeker van te zijn dat u uw geld steekt in een product dat het waard is, is het verstandig het register van een vakvereniging raad te plegen (bijvoorbeeld dat van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, of NUBVETO.